Stargate Education

Meet Our Top Performers

CUET Result 2021-2022

CUET Result 2021-2022

Our Proud Result of Class X 2021-2022

Our Proud Result of Class XII 2021-2022

CUET RESULT 2022

Roll No. Name Result
HR04301111 HARSH KAUSHIK 93.08%
UP04401570 DEVANSH PAURYA 79.93%
DL01424070 AKANSHA RAWAT 73.89%
DL01400022 SHITIZ THAPA 90.71%
DL01247911 HIMANSHU JAIN 94.55%
HR04003073 KAJAL KAUSHIK 85.01%
DL01421975 KRITIKA VERMA 69.54%
DL01512144 MAHIMA SHANKAR 89.97%
HR04001338 MIRNAL 93.52%
DL01411348 DHRUV SACHDEVA 98.33%
UP09400159 RITIKA GUPTA 63.67%
UP12301158 SHINJINI VERMA 86.22%
DL01412852 PRACHI SADANA 77.37%
UP09000542 BHAVYA MITTAL 88.29%
DL01409729 MANASVI GUPTA 70.09%

Batch 2021-2022

Previous Batches

Call Now Button
×